NyFramtid webbartiklar Verkställande av kostsamma detaljplaner

Verkställande av kostsamma detaljplaner

Verkställande av kostsamma detaljplaner

https://www.pexels.com/sv-se/@jeffrey-czum-254391

https://www.pexels.com/sv-se/@jeffrey-czum-254391

Det är viktigt att en lokal detaljplan är förankrad hos de människor som bor i ett område. En dialog behövs därför med ortsbor innan en detaljplan utformas. Planen blir då förankrad i orten och överklaganden undviks. I annat fall överklagas och stoppas dyrt framtagna detaljplaner.

//NyFramtid: 2021-10-10, Bo Bjurman

Ornäsborna, fick rätt mot kommunen när Mark och Miljödomstolen avkunnade domen om Detaljplanen att bebygga IP.

Det är kostsamt att ta fram en detaljplan, den reglerar det mesta in i minsta detalj. En dialog med Ortsborna är nödvändig för att inte överklagningar skall verkställas.

Det är något som Borlänge kommun konsekvent misslyckas med.

Nästan alla stora detaljplaner överklagas och stoppas. Maxim, Matsknuts, Ornäs, Uvbergsviken. Hur blir det med Oberget och Anemonen, Wallintorget?

Här kommer en länk om viktiga punkter när Arkitekttävlingar genomförs inför presentation av en detaljplan, arvoden mm.

//NyFramtid: 2021-10-10, Bo Bjurman

https://www.arkitekt.se/tavlingar/om-tavlingar/sa-gar-en-tavling-till/