NyFramtid webbartiklar NyFramtid Möte 2021-12-02

NyFramtid Möte 2021-12-02

NyFramtid Möte 2021-12-02

Arbetet fortskrider!

Bilden ovan är tagen från Mellsta Park den 16 juni 2021

NyFramtid träffas under torsdagar för att diskutera saker som har hänt under passerad vecka, samt hur vårt arbete fortskrider.

Veckans torsdagsträff, gav intressanta inblickar och blev längre än de utsatta två timmarna.

Vi pratade om Fördjupade översiktsplanen Ösjön/Runn, där även Tonäs/Kyna/Storsund har synpunkter på Miljöaspekten och det stora antalet hus med exploatering av stora delar av Obergsområdet mellan Lilla Ornäs och Liljan samt Storsund. De tycker att underlaget är undermåligt, och kontakterna med ortsborna tas först efter att man lagt ett planförslag. De kommer att ha kontakt med oss i NyFramtid för att göra en skrivning med deras synpunkter på planen till kommunen.

Vidare diskuterades det om det stora belopp kommunen satsade med skattebetalarnas pengar för att anlägga IKEA-området. Slutnotan ungefär 600 miljoner för Borlänges skattebetalare. Var det ett bra upplägg eller fanns det flera andra möjliga alternativ.
När vi ändå kom in på ämnet IKEA, diskuterades det också hur kommunen gör affärer med stora multinationella företag och gör det svårt för lokala småföretag att vinna avtal med kommunen.

Av de hundratals företag IKEA-koncernen äger så har Borlänge stora avtal med IKEA-ägda Svensk Markservice, BoKlok, IBECO, Dala Kommunalteknik, kanske CeBe hissar ibland.

När vi spaltade upp företag och företagskonstellationer hittar vi många av Borlänge kommuns kunder som äger flera större företag, bland annat PEAB som även äger Kabelplöjning, bägge stora entreprenörer åt Borlänge kommun.

Vi kom sedan in på Skolorna och ordningen i skolan, hur skolan är delaktig i uppfostran av våra barn. Grunden till barns uppfostran ligger tidigt i ålder 3-6 år bedömde våra sakkunniga lärare.

Frågan ställdes om andra generationens barn får den rätta grunden i ordförståelse? Man samlar barn i stora skolor där föräldrarna ofta talar sina hemspråk hemma och i sina umgängeskretsar. Vad barnen får av svenska språket är några timmar i skolan. Hur ser framtiden ut? Vilken dialekt kommer dessa barn att ha, en brytning på svenska språket, eller Dalmål; kanske det kan ses som en bisak men många lokala termer och slangord kanske kommer att ge språkförbistringar?

I partiet NyFramtid vill vi ha mindre skolenheter – skolor där man ser eleven och har större möjlighet att ge eleven de bästa resurserna. Vi är så olika, vissa är bra på musik, andra matte, några har ordets begåvning och är ekvilibrister. Vi tror på mindre skolenheter där barnen inte försvinner eller gömmer sig i mängden av elever; ett bättre lärande där Lärarresurser finns till eleverna, och där skolan har rätt skolmaterial till ämnet. Genom långvarig uppbyggnad skapas ett ändamålsenligt bibliotek av läromedel för varje ämne.

Rörelse är nödvändigt för att orka med en hel skoldag, därför behövs mer tid för gymnastik och rörelseutövande för skolbarnen.

Vi tittade också på en inkommen skrivelse, där tjänstemännen målar upp en bild av Ornäs hamn som ett friluftsområde där barn och vuxna skall kunna frilufta, grillplatser och rasta hundar, det är det man gör idag på Ornäs IP och friluftsområde. Om det bebyggs försvinner den möjligheten; Ornäsborna tappar utsikten och kontakten med sjön. I hamnen kan man inte ha småbarn lekande, det är ett farligt område och tidvis liknar det industriell verksamhet med lyftkranar och sjösättning av båtar och vattenskotrar. Vi undrar om tjänstemän och politikerkåren överhuvudtaget har besökt Ornäsområdet. Vilka ortskunskaper finns i kommunen?

Vi vill också meddela att vi med vårt arbete har fått igång en uppdatering av Mellstaparken. I somras gästade vi området och lade märke till en hel del saker som nu uppdateras.

//Bo Bjurman, NyFramtid

Nedan bilder från Mellstaparken..

//Bo Bjurman