Socialtjänst

Socialtjänst

Vi vill att medborgarna i kommunen ska leva i en trygg miljö. Vi ska ha resurser som tidigt kan stötta barn, ungdomar, familjer och enskilda personer så att de uppmärksammas och ges adekvat hjälp. Vi måste ha en röd tråd som inte är för trög. Socialtjänsten ska ha löpande kontakter med skolan, polisen, kvinnojouren och RIA m fl. Vi ska ha olika typer av boenden för människor som behöver särskilt stöd, ingen ska behöva vara hemlös.

De som har arbetsförmåga, ska utföra motprestationer för att få försörjningsstöd (enligt Socialtjänstlag (2001:453) 4 kap. Rätten till bistånd § 4-6)

Personalen, våra socialtjänstepersoner är vår viktigaste resurs i arbetet med att möta människor i utsatta situationer. Det är ett tufft arbete varför arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras även här och ständigt vara i fokus.

Socialnämnden särskilda prioriteringar

  • Att ge stöd för människor att växa och ta sig ur svårigheter.
  • Att tidigt förebygga kriminalitet för att undvika trasiga liv.
  • Att skapa en god och utvecklande arbetsmiljö som stärker och stöttar i svåra beslut