Omsorg

Vi ska leva hela livet. NyFramtid vill verka för att vi får leva ett bra liv hela livet ifrån ung till gammal.

Varje stödinsats ifrån kommunen ska ta hänsyn till dina personliga omvårdnadsbehov och stödinsatserna avpassas efter dessa. Du som individ ska ha inflytande över dina insatser. Hur de genomförs och hur de ska utformas.

Vi vill att LOV – Lagen om valfrihet, ska genomföras i kommunen. Vi vill att individen ska få välja hur de skall ha sin vardag. Möjligheten att välja ska gälla hela livet.

Inget digitalt utanförskap – samhällsstödet skall fungera för alla åldrar.

En äldrevårdscentral – en samlingsplats för alla de områden som kan beröra de äldres vård samlat på ett ställe. Exempelvis hörcentral, ögonmottagning, geriatrik och allmänläkare. En central kan ge bättre vård, med en samlad expertis på samma ställe. Centralen ska även ha en bra kommunikation mellan den kommunala och regionens sjukvård.

Vi behöver även få till en bra och förebyggande hälsa och friskvård. En god hälsa ger bra kvalité genom hela livet.

Kommunen behöver fler kombinerade boenden där man kan bo kvar länge. Många väljer idag att bo kvar hemma i sitt hus, för att vi saknar alternativa trivsamma, bekväma och trygga bostäder för äldre. Vi behöver ha bra boenden i våra befintliga bostadsområden, så att man kan bo kvar i närmiljö. Fler kan tänka sig att flytta om det finns tillgång till trygghetsboende med delvis stationerad hemtjänst eller flerfamiljshus i närområdet.

En vettig vardag för de som bor på våra boenden. En daglig sysselsättning, mer underhållning och bra tillgång till att få vistas ute med trädgårdsmiljöer och samvaro.

God och hemlagad mat.

Möjlighet att komma ut i samhället med till exempel trehjulingscyklar. Promenader.

Vår personal, duktiga och hängivna personer, ska ha en bra och säker arbetsmiljö. Med bra arbetstider, kunna vara delaktiga i besluten gällande sin arbetsvardag.

NyFramtid vill ta bort ”tillägg J” i kollektivavtalet. Man ska få betalt när man är på jobbet alla timmar på dygnet. Även fast man har en sovandejour.

Omsorgens särskilda prioriteringar

  • En värdig omsorg där valfriheten finns med olika former av boende som är utspridda på olika bostadsområden.
  • Varierade insatser inom äldreomsorgen med anpassade resurser.
  • LOV–Lagen om valfrihet, är våra ledord. De äldre som vill ändra boendeform skall kunna få välja mellanolika attraktiva alternativ
  • Omsorgsboenden måste ha medicinska lager anpassade efter de boende och pandemin har visat oss att kommunen behöver ha ett eget beredskapslager för medicin.