Miljö

Vårt mål är att kommunen ska genomsyras av ett klokt miljöarbete.

Kollektivtrafikens fordon ska drivas miljövänligt. En ny utredning av kollektivtrafikens stråk och transportsätt bör genomföras inom en tvåårsperiod. Träd genererar syre och binder mineraler i jorden samt minskar erosionen. Borlänge ska ha en plan för ökad trädplantering. Vi ska stimulera ökningen av insekter, humlor och bin genom att planera för mer ängs- och planteringsmark. Notera att ängsmark är inte densamma som oklippta gräsmattor sommartid. Vi vill minska hårdgjorda ytor vilket ger en ökad återföring av grundvattnet. Information om avfall och sophantering ska vara en ständigt pågående process.

Myndighetsutövandet ska präglas av information och vägledning. Det ska vara lätt att göra rätt i Borlänge.

Miljönämnden särskilda prioriteringar

  • Skapa en plan för ökad trädplantering i Borlänge.
  • Utökad information om sopsortering till hushållen.
  • Mångfald av lösningar när det gäller drivmedel på kommunens fordon
  • Borde vara billigare med ett miljöalternativ på drivmedel, verka för att detta genomförs
  • Effektivisera kollektivtrafiken, fler hållplatser, stanna i Ornäs
  • Producera egen HVO (biodiesel) i Dalarna