Kommunpolitiskt Partiprogram Kultur- och fritid

Kultur- och fritid

Kultur- och fritid

En nysatsning på föreningslivet är vår väg för att skapa en enad kommun där många verksamhetstyper finns och där man på fritiden enas runt gemensamma mål. Föreningsverksamheterna är en grund för civilsamhällets utveckling och människors engagemang på sin fritid. Vi behöver värna våra ”vattenhål” och gröna oaser i Borlänge, idrotts- och kulturplatser behöver underhållas och skötas om. Att föra tillbaka ett flertal arenor till föreningsdrift gör att det blir mindre kostsamt att underhålla. Tydliga instruktioner om skötsel kan tas fram för respektive anläggning så att handhavandet har förutsättningar att lyckas. Tunets bad är det många som vill driva i form av föreningsdrift, aktuellt nu när Maserhallen ska renoveras.

För att göra det möjligt att ge ett bättre stöd till det aktiva förenings- och kulturlivet behöver ekonomiska omprioriteringar göras. Varje projekt måste vara väl underbyggt och förhandlat med inblandade parter. Vid ansökan om föreningsbidrag ska föreningens verksamhet och redovisning presenteras för nämnden. Här är föreningsdialogen samt dialogen med allmänheten viktiga parametrar. Barn- och ungdomsaktiviteter är prioriterade.

Biblioteket har en central roll för medborgarna i Borlänge. Vi vill att biblioteket ligger kvar i centrum vid Sveatorget för en levande stadskärna, där biblioteket kan utvecklas till en lugn och tyst mötesplats för studier och kunskapsinhämtning.

Människors ideella engagemang är en motor för hela samhället och det kitt som gör Borlänge till en trevlig stad. Vårt mål med kultur- och fritidssektorn är att ha och stötta ett levande och aktivt civilsamhälle i kommunen.

Kultur och fritidsnämnden särskilda prioriteringar

  • Att ge människor möjlighet att ta del av ett varierande friluftsliv med olika aktiviteter via föreningars verksamheter.
  • Ett fungerande bibliotek med studieplatser och tillgång till aktuell studielitteratur samt klassisk litteratur från alla tider– ett riktigt bibliotek.
  • Värna om områden för rekreation
  • Gör en övergripande satsning på Mellstaparken. Rusta upp och röj för utsikt över älven.
  • Gammelgården behöver underhållas och kanske utvecklas.
  • Älvängen – bygg ett scentak vid älvkanten
  • Älvrundan, sätt upp belysning för ett tryggare friluftsliv
  • Ångbåtsbryggan Mjälga – vision att bygga bryggor till vänster om ångbåtsbryggan och iordningställa en rastplats. Komplettera med fler båtplatser
  • Idrotten behöver få driva sina egna anläggningar där detta är möjligt