Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens har ett övergripande ansvar och uppsynsplikt över kommunens samtliga verksamheter.

Kommunstyrelsens särskilda prioriteringar

  • Möjliggöra för fler arbetsplatser och arbetstillfällen.
  • Det ska vara lätt att etablera företag.
  • Säkerställa en beredskap på flera plan som ger tillit och framtidstro.
  • Ta ansvar och ifrågasätta varje utgift, för att vi är varsamma om våra skattepengar.
  • Fungerande samhällstjänster med mindre byråkrati.
  • Fungerande infrastruktur, det ska vara lätt att ta sig fram med olika färdmedel.