Kommunpolitiskt Partiprogram

Kommunpolitiskt Partiprogram

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens har ett övergripande ansvar och uppsynsplikt över kommunens samtliga verksamheter. Kommunstyrelsens särskilda prioriteringar Möjliggöra för fler arbetsplatser och arbetstillfällen. Det ska vara lätt att etablera företag. Säkerställa en beredskap […]
Läs mer

Miljö

Vårt mål är att kommunen ska genomsyras av ett klokt miljöarbete. Kollektivtrafikens fordon ska drivas miljövänligt. En ny utredning av kollektivtrafikens stråk och transportsätt bör genomföras inom en tvåårsperiod. Träd […]
Läs mer