NyFramtid

Author Archives

Socialtjänst

Vi vill att medborgarna i kommunen ska leva i en trygg miljö. Vi ska ha resurser som tidigt kan stötta barn, ungdomar, familjer och enskilda personer så att de uppmärksammas och ges adekvat hjälp. Vi måste ha en röd tråd som inte är för trög. Socialtjänsten ska ha löpande kontakter med skolan, polisen,
Läs mer

Omsorg

Vi ska leva hela livet. NyFramtid vill verka för att vi får leva ett bra liv hela livet ifrån ung till gammal. Varje stödinsats ifrån kommunen ska ta hänsyn till dina personliga omvårdnadsbehov och stödinsatserna avpassas efter dessa. Du som individ ska ha inflytande över dina insatser. Hur de genomförs och hur de
Läs mer

Barn och utbildning

Skolan behöver ha en omfattande förändring av arbetsmetodik. Skolan är till för att barnen ska ha en lugn och trygg arbetsmiljö som stimulerar nyfikenhet och lärande. Varje elev ska ges möjlighet att utvecklas från sin nivå och utveckla sina inneboende högre kvalitativa egenskaper. Eleverna ska få möjlighet att
Läs mer

Partiprogram NF 2022

NyFramtid är ett parti som verkar på kommunal nivå i Dalarna NyFramtid är ett parti med fokus på sakfrågor och att det politiska arbetet ska verka för ett fungerande samhälle. Vi har under många år sett hur det statliga, regionala och kommunala uppdraget för medborgarna i allt mindre omfattning ger den
Läs mer
  • 1
  • 2