2021 april

Archive: april 2021

Stadsmiljö, gator och parker

En viktig prioritering är att gator och cykelvägar underhålls och repareras under alla årstider, för att minska risken för olyckor. Vi behöver ha bättre tillgänglighet för funktionshindrade på vintertid. Parkeringar ska finnas lättillgängliga och underlätta för handel och möten mellan människor. Parker och
Läs mer