2021 mars

Archive: mars 2021

Borlänge

Kandidatförklaringar inför valet 2022 Borlänge kommun: Agneta Nyvall, Datakonsult, Östermalm Bo Bjurman, Eltekniker, Torsång Henrik Anderson, Fritidspedagog, Idkerberget Kersti Linderholm, Aagronomie Doktor, Ornäs Leo Hirvelä, Terapeut, Bullermyren André Lindmo, PR-konsult, Centrum Kjell Mosell, Mekaniker,
Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens har ett övergripande ansvar och uppsynsplikt över kommunens samtliga verksamheter. Kommunstyrelsens särskilda prioriteringar Möjliggöra för fler arbetsplatser och arbetstillfällen. Det ska vara lätt att etablera företag. Säkerställa en beredskap på flera plan som ger tillit och framtidstro. Ta
Läs mer

Miljö

Vårt mål är att kommunen ska genomsyras av ett klokt miljöarbete. Kollektivtrafikens fordon ska drivas miljövänligt. En ny utredning av kollektivtrafikens stråk och transportsätt bör genomföras inom en tvåårsperiod. Träd genererar syre och binder mineraler i jorden samt minskar erosionen. Borlänge ska ha en plan
Läs mer

Samhällsbyggnad

Vi vill göra det lättare att bygga bostäder, både för privatpersoner och för byggföretag. Vi ska möjliggöra bostäder där medborgarna vill bo. Tidig dialog med närboende ska minska antalet överklagningar. Vid planering av större nybyggnationer ska närliggande mark- och fastighetsägare tillfrågas för synpunkter
Läs mer

Kultur- och fritid

En nysatsning på föreningslivet är vår väg för att skapa en enad kommun där många verksamhetstyper finns och där man på fritiden enas runt gemensamma mål. Föreningsverksamheterna är en grund för civilsamhällets utveckling och människors engagemang på sin fritid. Vi behöver värna våra ”vattenhål” och gröna oaser i
Läs mer

Socialtjänst

Vi vill att medborgarna i kommunen ska leva i en trygg miljö. Vi ska ha resurser som tidigt kan stötta barn, ungdomar, familjer och enskilda personer så att de uppmärksammas och ges adekvat hjälp. Vi måste ha en röd tråd som inte är för trög. Socialtjänsten ska ha löpande kontakter med skolan, polisen,
Läs mer

Omsorg

Vi ska leva hela livet. NyFramtid vill verka för att vi får leva ett bra liv hela livet ifrån ung till gammal. Varje stödinsats ifrån kommunen ska ta hänsyn till dina personliga omvårdnadsbehov och stödinsatserna avpassas efter dessa. Du som individ ska ha inflytande över dina insatser. Hur de genomförs och hur de
Läs mer

Barn och utbildning

Skolan behöver ha en omfattande förändring av arbetsmetodik. Skolan är till för att barnen ska ha en lugn och trygg arbetsmiljö som stimulerar nyfikenhet och lärande. Varje elev ska ges möjlighet att utvecklas från sin nivå och utveckla sina inneboende högre kvalitativa egenskaper. Eleverna ska få möjlighet att
Läs mer
  • 1
  • 2