2021

Archive: 2021

NyFramtid Möte 2021-12-02

Arbetet fortskrider! Bilden ovan är tagen från Mellsta Park den 16 juni 2021 NyFramtid träffas under torsdagar för att diskutera saker som har hänt under passerad vecka, samt hur vårt arbete fortskrider. Veckans torsdagsträff, gav intressanta inblickar och blev längre än de utsatta två timmarna. Vi pratade om
Läs mer

Stadsmiljö, gator och parker

En viktig prioritering är att gator och cykelvägar underhålls och repareras under alla årstider, för att minska risken för olyckor. Vi behöver ha bättre tillgänglighet för funktionshindrade på vintertid. Parkeringar ska finnas lättillgängliga och underlätta för handel och möten mellan människor. Parker och
Läs mer

Borlänge

Kandidatförklaringar inför valet 2022 Borlänge kommun: Agneta Nyvall, Datakonsult, Östermalm Bo Bjurman, Eltekniker, Torsång Henrik Anderson, Fritidspedagog, Idkerberget Kersti Linderholm, Aagronomie Doktor, Ornäs Leo Hirvelä, Terapeut, Bullermyren André Lindmo, PR-konsult, Centrum Kjell Mosell, Mekaniker,
Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens har ett övergripande ansvar och uppsynsplikt över kommunens samtliga verksamheter. Kommunstyrelsens särskilda prioriteringar Möjliggöra för fler arbetsplatser och arbetstillfällen. Det ska vara lätt att etablera företag. Säkerställa en beredskap på flera plan som ger tillit och framtidstro. Ta
Läs mer

Miljö

Vårt mål är att kommunen ska genomsyras av ett klokt miljöarbete. Kollektivtrafikens fordon ska drivas miljövänligt. En ny utredning av kollektivtrafikens stråk och transportsätt bör genomföras inom en tvåårsperiod. Träd genererar syre och binder mineraler i jorden samt minskar erosionen. Borlänge ska ha en plan
Läs mer

Samhällsbyggnad

Vi vill göra det lättare att bygga bostäder, både för privatpersoner och för byggföretag. Vi ska möjliggöra bostäder där medborgarna vill bo. Tidig dialog med närboende ska minska antalet överklagningar. Vid planering av större nybyggnationer ska närliggande mark- och fastighetsägare tillfrågas för synpunkter
Läs mer

Kultur- och fritid

En nysatsning på föreningslivet är vår väg för att skapa en enad kommun där många verksamhetstyper finns och där man på fritiden enas runt gemensamma mål. Föreningsverksamheterna är en grund för civilsamhällets utveckling och människors engagemang på sin fritid. Vi behöver värna våra ”vattenhål” och gröna oaser i
Läs mer
  • 1
  • 2