Första Vi behöver en Ny Framtid! där människan kan utvecklas... till en frisk, smart och medveten individ... ...med stöd av samhället... Med start Borlänge, Gagnef...... Andra Sverige behöver Förbättras Hög Etik och Moral Vi pratar direkt med Medborgarna Stora Planer för Framtiden Tredje Vi står för sanningen!
Varje val bestäms av de människor som röstar.
Rösta på NyFramtid! Tillåt alla människor utvecklas till friska, smarta, medvetna och initiativkraftiga individer med stöd av samhället. Detta är partiet för alla som vill bidra för att få något, en ljus framtid!

 

Politikens uppdrag är – att skapa fungerande samhällsstrukturer som möter individen.

Individen är vår utgångspunkt

Individen ska, för att nå sin fulla potential, möta fungerande samhällsservice, bra tillgång till studier, eftertanke, bildning efter förmåga och möjlighet till god hälsa genom hela livet. Förskola, skola och omsorg kallar vi för kärnverksamheten som vi prioriterar.

Vi vill ha en utveckling mot ett tillåtande samhälle med mer tillit och frihet under ansvar där individens egna förmågor utvecklas.

För att människor ska må bra har familje- och samhällssituationen i närsamhället en väsentlig roll genom kvalitativ och fungerande service inom olika områden.

Partiet NyFramtid värnar om individen.

Öppna Flyer – för att kommunen skall fungera – för fungerande skolor –
          

Viktigt för en NyFramtid är Borlänges historia, kärnverksamhet, skola, omsorg och infrastruktur

Skapa goda lokala förutsättningar för:

 • Fler arbetsplatser och arbetstillfällen.
 • Barn att utvecklas i skolan, mindre lokala skolor för de yngre barnen.
 • En värdig omsorg där valfriheten finns med olika former av boende.
 • Människor att växa och ta sig ur svårigheter.
 • Integration, där ett riktigt arbete är viktigast.
 • En fungerande infrastruktur, det ska vara lätt att ta sig fram med olika färdmedel.
 • Att tidigt förebygga kriminalitet för att undvika trasiga liv.
 • En beredskap som ger tillit och framtidstro.
 • Människor att ta del av ett varierande friluftsliv och olika aktiviteter med föreningars verksamheter.
 • Ett fungerande bibliotek med studieplatser och tillgång till aktuell studielitteratur samt klassisk litteratur från alla tider– ett riktigt bibliotek.

Kommunens uppdrag

Det kommunpolitiska uppdraget är att leverera samhällstjänster till medborgarna.

Borlänge kommun:

 • Genom en bättre förvaltning är vi varsamma om våra skattepengar.
 • Fungerande samhällstjänster med mindre byråkrati.
 • Valfrihet inom skola och omsorg.
 • Skolan ska ge alla barn bästa förutsättningar för att erhålla godkända betyg för fortsatta studier. Alternativ undervisning ska erbjudas efter barnens förmåga.
 • Varierade insatser inom äldreomsorgen med anpassade resurser.
 • Det ska vara lätt att etablera företag i Borlänge.

 NyFramtid publicerade artiklar

 NyFramtid webbartiklar


Nyhetsmail NyFramtid

Cover for NyFramtid
102
NyFramtid

NyFramtid

NyFramtid, är partiet för oss som vill ha ett större inflytande för medborgarna.

7 days ago

NyFramtid
Nu kör de igång med skolorna igen, en artikel i Borlänge tidning berättar att planen nu är att lägga ned Tunets och Halvars skola och bygga ut Kyrkskolan. Bra att Kyrkskolan får vara kvar men vad tycker vi om detta? Kom och diskutera det och annat imorgon torsdag.Vi jobbar även fram ett underlag för en debattartikel gällande detta.Planering – VT 2023 mötesplan26/1 kl.18:0023/2 kl.18:00 Årsmöte ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

NyFramtid
Den intressanta Ledaren i Expressen skriven av kolumnisten Hanif Bali, där han mer eller mindre sågar det politiska nämndsystemet i kommunerna, med mängder av fritidspolitiker som sitter utan att göra några avtryck.Fler starke man är rubriken.www.expressen.se/ledare/hanif-bali/-sverige-behover-fler-starka-man/Jag är benägen att se mer kritiskt på hur kommunalpolitiken hanteras.Visst är det som Hanif säger. Halva din skatt är i händerna på personer man inte har kunskap om.Media har en benägenhet att komma in i din bostad och för dig presentera i huvudsak enbart de rikspolitiker som kandiderar till poster inom riksdag och regering.Men det viktiga som berör dig som kommuninvånare, är politiken i din egen kommun! Det är dessa beslut som berör din vardag.Därför borde ett större fokus läggas på de partier och det fokus som de lokala politikerna premierar i din kommun.I vår kommun Borlänge utvecklas inte skolan, omsorgen, kollektivtrafiken och friluftslivet på ett accebtabelt sätt.Inom kollektivtrafiken finns exempelvis, ingen busstrafik ut till våra byar som t.ex Torsång, på helger.Varför är det så? Jo man har ingen kollektivtrafiksamordnare anställd i kommunen, man förlitar sig på att personer utan lokalkännedom om Borlänge, skall ordna vår kollkektivtrafik som kostar Borlänge stora skattebelopp.Inom omsorgen är det inte heller bra, här saknar man kontinuitet , från omsorgsgivaren Borlänge kommun, en flora av okända personer besöker brukaren och i många fall är servicen undermålig, då omsorgsgivaren begränsar vad omsorgspersonalen får utföra åt brukaren.I Borlänge tillåter inte de styrande kommunpolitikerna att fristående företag kan få ge omsorg och hemtjänst, nej i Borlänge finns det bara ett val för den som behöver hjälp i hemmet, nämligen den kommunala hemtjänsten!Är man inte nöjd med den magra servicen som kommunala hemtjänsten erbjuder, måste man flytta till en annan kommun som har valfrihet i utövandet av hemtjänst. Falun har valfrihet för dig som brukare och där kan man välja kommunal eller privat hemtjänst.Det är också likadant när det gäller boenden i Borlänge, här behöver vi på flera ställen ha utvecklade bekväma 55+ boenden, men det händer inte i Borlänge kommun, nej även här måsta man flytta till en annan kommun för att kunna skaffa ett bra boende på äldre dagar.Därför är det så viktigt att man som Borlängebo sätter sig in i vad de olika partierna och deras personrepresentanter vill göra för att vi skall få ett bättre liv i Borlänge.Nu har Borlänge helt nya och okända personer på flertalet ordförandeposter i våra nämnder och styrelser, vad vill dessa personer göra för att vi skall få ett bättre Borlänge?Kommunpolitiken är den politik som styr din vardag. partiet NyFramtid ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

NyFramtid
Gott Nytt ÅrÖnskarPartiet NyFramtid ... See MoreSee Less
View on Facebook