Första Vi behöver en Ny Framtid! där människan kan utvecklas... till en frisk, smart och medveten individ... ...med stöd av samhället... Med start Borlänge, Gagnef...... Andra Sverige behöver Förbättras Hög Etik och Moral Vi pratar direkt med Medborgarna Stora Planer för Framtiden Tredje Vi står för sanningen!
Varje val bestäms av de människor som röstar.
Rösta på NyFramtid! Tillåt alla människor utvecklas till friska, smarta, medvetna och initiativkraftiga individer med stöd av samhället. Detta är partiet för alla som vill bidra för att få något, en ljus framtid!

 

Politikens uppdrag är – att skapa fungerande samhällsstrukturer som möter individen.

Individen är vår utgångspunkt

Individen ska, för att nå sin fulla potential, möta fungerande samhällsservice, bra tillgång till studier, eftertanke, bildning efter förmåga och möjlighet till god hälsa genom hela livet. Förskola, skola och omsorg kallar vi för kärnverksamheten som vi prioriterar.

Vi vill ha en utveckling mot ett tillåtande samhälle med mer tillit och frihet under ansvar där individens egna förmågor utvecklas.

För att människor ska må bra har familje- och samhällssituationen i närsamhället en väsentlig roll genom kvalitativ och fungerande service inom olika områden.

Partiet NyFramtid värnar om individen.

Öppna Flyer – för att kommunen skall fungera – för fungerande skolor –
          

Viktigt för en NyFramtid är Borlänges historia, kärnverksamhet, skola, omsorg och infrastruktur

Skapa goda lokala förutsättningar för:

 • Fler arbetsplatser och arbetstillfällen.
 • Barn att utvecklas i skolan, mindre lokala skolor för de yngre barnen.
 • En värdig omsorg där valfriheten finns med olika former av boende.
 • Människor att växa och ta sig ur svårigheter.
 • Integration, där ett riktigt arbete är viktigast.
 • En fungerande infrastruktur, det ska vara lätt att ta sig fram med olika färdmedel.
 • Att tidigt förebygga kriminalitet för att undvika trasiga liv.
 • En beredskap som ger tillit och framtidstro.
 • Människor att ta del av ett varierande friluftsliv och olika aktiviteter med föreningars verksamheter.
 • Ett fungerande bibliotek med studieplatser och tillgång till aktuell studielitteratur samt klassisk litteratur från alla tider– ett riktigt bibliotek.

Kommunens uppdrag

Det kommunpolitiska uppdraget är att leverera samhällstjänster till medborgarna.

Borlänge kommun:

 • Genom en bättre förvaltning är vi varsamma om våra skattepengar.
 • Fungerande samhällstjänster med mindre byråkrati.
 • Valfrihet inom skola och omsorg.
 • Skolan ska ge alla barn bästa förutsättningar för att erhålla godkända betyg för fortsatta studier. Alternativ undervisning ska erbjudas efter barnens förmåga.
 • Varierade insatser inom äldreomsorgen med anpassade resurser.
 • Det ska vara lätt att etablera företag i Borlänge.

 NyFramtid publicerade artiklar

 NyFramtid webbartiklar


Nyhetsmail NyFramtid

Cover for NyFramtid
100
NyFramtid

NyFramtid

NyFramtid, är partiet för oss som vill ha ett större inflytande för medborgarna.

4 weeks ago

NyFramtid
Snart är det dags för Eu-valet! Agneta Nyvall NyFramtid ställer upp för de valtekniska samarbetet Folklistan!Rösta på Agneta, På en valsedel med bara partiets namn kan du skriva Agneta Nyvall eller på en blank valsedel kan du skriva Folklistan och Agneta Nyvall så röstar du på henne! ... See MoreSee Less
View on Facebook

8 months ago

NyFramtid
NyFramtid för ett fräscht perspektiv på politik & styrning! ... See MoreSee Less
View on Facebook